Zaloguj sięZarejestruj Zaloguj sięZaloguj się

Pomoc techniczna

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjneSerwis reklamacyjny jest realizowany tylko po uzupełnieniu formularza online dostępnego poniżej:

http://maxmedik.pl/reklamacje/

Kontakt e-mail:

serwis@maxmedik.pl

Warunki przyjęcia i naprawy sprzętu w serwisie

Sprzęt do serwisu należy dostarczyć czysty*.

Do reklamowanego  towaru należy dołączyć:

- dokładny opis usterki oraz okoliczności jej stwierdzenia, - dowód zakupu i gwarancję ( dotyczy napraw gwarancyjnych ), - dane kontaktowe zawierające adres i telefon.

*Sprzęt brudny  będzie poddany usłudze odpłatnego  czyszczenia w kwocie 50 zł netto.

Za datę przyjęcia towaru do serwisu będzie uznany dzień,  w  którym  zostanie dostarczony sprzęt wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów lub dzień, w którym dokumenty będą uzupełnione .

Sprzęt do serwisu należy dostarczyć na własny koszt.

W  przypadku braku kontaktu ze zleceniodawcą lub nieodebrania  towaru  przez zleceniodawcę z serwisu po upływie 7 dni od daty powiadomienia  przez Serwis telefonicznie, listownie lub SMS,  będzie naliczana opłata  5zł/dzień za magazynowanie , a po upływie 3 miesięcy sprzęt będzie  utylizowany.

KARTA GWARANCYJNA

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Nabywca zobowiązany jest złożyć reklamację na stronie www.maxmedik.pl(zakładka REKLAMACJE). Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT, paragon) oraz karta gwarancyjna.

2. Na wszystkie sprzedawane towary Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres 24 miesięcy. Wyjątek stanowią wymienione poniżej towary oraz podzespoły na które Sprzedawca udziela gwarancji na okres:

-lampy kosmetyczne z lupą – 12 miesięcy

-urządzenia przenośne (portable) – 12 miesięcy

-laser diodowy DiamondStream – 12 miesięcy

-meble kosmetyczne oraz fryzjerskie – 12 miesięcy

-frezarki, pochłaniacze pyłu – 12 miesięcy

-podgrzewacze do wosku oraz parafiny – 12 miesięcy

-elementy grzewcze – 12 miesięcy

-fotele ergonomiczne BX-4028A, BX-4029A, BX-4036, BX-W4310 – 60 miesięcy

-urządzenia Medika Polska – 30 miesięcy

3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 21 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru

pod adres serwisu (54-530 Wrocław, Jerzmanowska 107) lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

5. Przesyłki reklamacyjne, nie zawierające wymaganych danych z punktu 1 i 4, nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego . Sprzęt brudny będzie poddany usłudze odpłatnego czyszczenia w kwocie 50 zł netto.

6. Przesyłki anonimowe, co do których nie można ustalić danych wysyłającego, po upływie 3 miesięcy będą utylizowane.

7. Za datę przyjęcia reklamacji uznaje się datę dostarczenia przesyłki do MaxMedik lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Za datę wykonania naprawy uwzględnia się  datę wysłania reklamowanego produktu do Klienta.

8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

9. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

Reklamacji nie podlegają:

• Bezpieczniki • Przewody zasilające • Rękojeści, sondy zabiegowe, lampy, filtry, emitery diodowe • Produkty zalane  • Uszkodzenia mechaniczne • Uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia oraz naturalnie zużywające się m.in. tapicerki mebli • Usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji i obsługi • Produkty z przeceny, wyprzedaży lub ekspozycji • Przegrzania urządzenia na skutek zbyt długiej pracy  • urządzenia, których stan wskazuje na to, że użytkujący próbował naprawić sprzęt na „własną rękę” • urządzenia z uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi

10. W przypadku jeśli klient w naszej firmie nie dokona wymiany lampy przed 100 000 impulsów reklamacje na sprzęt nie będą uznawane (skasowanie liczników na urządzeniu jest równoznaczne z utratą gwarancji na sprzęt).

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji kupujący zostanie obciążony kosztami pracy serwisu (100 zł netto/roboczogodzina) oraz kosztami odsyłki towaru.

12. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać nieodpłatnej naprawy.

13. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za pośrednictwem  Poczty Polskiej lub firm kurierskich będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Należy pamiętać, aby protokoły uszkodzenia były sporządzane rzetelnie i zgodne z prawdą.

14. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:

-w pierwszej kolejności – nieodpłatnej naprawy

- jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.